Όροι Χρήσης

Όροι Χρήσης

Εισαγωγή

Καλώς ήρθατε στην ιστοσελίδα μας. Το www.oinosgrigoriadi.gr είναι ηλεκτρονικό εμπορικό κατάστημα μέσω του Διαδικτύου (στο εξής «ηλεκτρονικό κατάστημα»). Λειτουργεί υπό τη νομική μορφή της ατομικής επιχείρησης, με έδρα τα Ν Σίλατα, Χαλκιδικής, Τ.Κ 63080 με  ΑΦΜ 128085759 και τον διακριτικό τίτλο Οίνος Γρηγοριάδη.

 

Πεδίο Εφαρμογής

Οι παρακάτω όροι και προϋποθέσεις (στο εξής «Όροι»), καλύπτουν κάθε πώληση προϊόντων από το ηλεκτρονικό κατάστημα που βρίσκεται στο διαδικτυακό τόπο www.oinosgrigoriadi.gr. Οποιοιδήποτε άλλοι Όροι και Προϋποθέσεις αποκλείονται ρητώς.

Κάθε Χρήστης ή Επισκέπτης που εισέρχεται και συναλλάσσεται με το ηλεκτρονικό κατάστημα (στο εξής ο «Πελάτης» ή «Επισκέπτης» ή  «Χρήστης») θεωρείται ότι συναινεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους που εδώ διατυπώνονται, χωρίς καμία εξαίρεση. Εάν κάποιος Χρήστης δεν συμφωνεί με αυτούς τους όρους, οφείλει να απέχει από την επίσκεψη, τη χρήση του παρόντος διαδικτυακού τόπου και από κάθε συναλλαγή με το ηλεκτρονικό κατάστημα. Κάθε Χρήστης χρησιμοποιεί τον παρόντα δικτυακό τόπο με δική του αποκλειστικά ευθύνη, το δε περιεχόμενό του σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι παρέχει συμβουλή ή προτροπή άμεση ή έμμεση για να προβούν σε οποιαδήποτε πράξη.

 

Γενικοί Όροι

Η Επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να αναθεωρεί ελεύθερα τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης και συναλλαγών από το ηλεκτρονικό κατάστημα ανά πάσα στιγμή, αναλαμβάνει δε την υποχρέωση να ενημερώνει τους καταναλωτές για οποιανδήποτε μεταβολή, μέσα από τις σελίδες του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος, πάντα υπό την προϋπόθεση της εναρμόνισης με τη Γενική Ρύθμιση Προστασίας Δεδομένων (την επονομαζόμενη “GDPR”), (Ρύθμιση (Ε.Ε.) 2016/679), η οποία είναι μία άμεσα δεσμευτική νομοθετική πράξη (σχετικά δείτε το Πλαίσιο της Πολιτικής Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων της επιχείρησής μας , παρακάτω κείμενο). Οι συμβάσεις μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος καταρτίζονται στην ελληνική γλώσσα.

Δυνατότητα πραγματοποίησης αγοράς μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος, έχουν μόνο τα φυσικά πρόσωπα, ηλικίας 18 ετών και άνω, που έχουν δικαιοπρακτική ικανότητα για σύναψη σύμβασης πώλησης.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την πραγματοποίηση παραγγελίας από το ηλεκτρονικό κατάστημα, είναι η συμπλήρωση και υποβολή από τον Χρήστη της σχετικής ηλεκτρονικής φόρμας παραγγελίας με τα απαραίτητα στοιχεία για τη σύναψη πώλησης και η αποδοχή των όρων της σύμβασης πώλησης και των όρων χρήσης.

Παρεχόμενες πληροφορίες

Η Επιχείρηση δεσμεύεται ως προς την αλήθεια, την ακρίβεια και την πληρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στο ηλεκτρονικό κατάστημα, αναφορικά με την ταυτότητα της Επιχείρησης και τις παρεχόμενες μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος, συναλλαγές. Στα πλαίσια της καλής πίστης, η Επιχείρηση δεν ευθύνεται και δεν δεσμεύεται από καταχωρήσεις ηλεκτρονικών δεδομένων που έγιναν εκ παραδρομής ή σφάλματος κατά την κοινή πείρα και δικαιούται να προβαίνει σε διόρθωση αυτών οποτεδήποτε περιέλθουν σε γνώση της. Οι φωτογραφίες που περιέχονται στον ιστότοπο είναι ακριβείς, ωστόσο λόγω των συνθηκών φωτογράφισης (φωτισμός κλπ) ενδέχεται να υπάρχουν μικρές διαφορές στις αποχρώσεις ή κάποιες λεπτομέρειες του προϊόντος να είναι κατά περίπτωση δυσδιάκριτες. Ο πελάτης, προχωρώντας σε ηλεκτρονική αγορά, δέχεται και κατανοεί τις μικροαποκλίσεις που μπορεί να παρουσιάζονται σε ορισμένες φωτογραφίες.

Περιορισμός Ευθύνης

Η Επιχείρηση συμμορφώνεται πλήρως με τις ισχύουσες διατάξεις αναφορικά με την πώληση, το ηλεκτρονικό εμπόριο και την προστασία των καταναλωτών.

Η Επιχείρηση στο πλαίσιο των συναλλαγών της από το ηλεκτρονικό κατάστημα, ενημερώνει τον Πελάτη βάσει των τηρουμένων κάθε φορά στοιχείων διαθεσιμότητας ή μη των προϊόντων και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να εγγυηθεί τη διαθεσιμότητα αυτών. Σε κάθε περίπτωση, η Επιχείρηση αναλαμβάνει να ενημερώσει εγκαίρως τον Πελάτη για τη μη διαθεσιμότητα, οπότε και στην περίπτωση αυτή δεν υπέχει καμία περαιτέρω ευθύνη.

Η Επιχείρηση δεν ευθύνεται για παρενέργειες ή ζημίες από τη χρήση παραγγελθέντων προϊόντων που οφείλονται σε λανθασμένη επιλογή προϊόντων από τον χρήστη, απρόσεκτη ή λανθασμένη χρήση των προϊόντων, ή σε υπαιτιότητα του κατασκευαστή, όπως πταίσμα κατά την κατασκευή, ελλιπείς πληροφορίες ή οδηγίες που συνοδεύουν τα προϊόντα, ποιότητα κατασκευής, ασφάλεια υλικών και ελαττώματα. Σε περίπτωση ελαττωματικού προϊόντος, η ευθύνη του περιορίζεται στην υποχρέωση αντικατάστασης αυτού, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις επιστροφής προϊόντων.

Στο πλαίσιο της καλής πίστης, η Επιχείρηση, δεν ευθύνεται και δεν δεσμεύεται για τυχόν σφάλματα ή παραδρομές κατά την κοινή πείρα, σε χαρακτηριστικά, φωτογραφίες και τιμές προϊόντων και δεν μπορεί να αποκλείσει το ενδεχόμενο να υπάρξουν εσφαλμένες καταχωρήσεις από οποιαδήποτε αιτία κατά την εισαγωγή ή/και ενημέρωση των χαρακτηριστικών ή/και της τιμής ενός προϊόντος. Δεσμεύεται όμως, να προβαίνει σε διόρθωση αυτών οποτεδήποτε περιέλθουν σε γνώση της.

Σε καμία περίπτωση η Επιχείρηση δε φέρει ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις αστικής ή/ και ποινικής φύσης ούτε για τυχόν ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά/ή και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κλπ) που τυχόν υποστεί επισκέπτης ή χρήστης του ηλεκτρονικού καταστήματος ή και τρίτος, από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/ και τη χρήση του διαδικτυακού τόπου ή/και αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και προϊόντων ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτό ή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/ και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

Πνευματική Ιδιοκτησία

Όλο το περιεχόμενο του ηλεκτρονικού καταστήματος, όπως ενδεικτικά διακριτικοί τίτλοι, σήματα, εικόνες, γραφικά, κείμενα κλπ, αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της Επιχείρησης (ή και τρίτων από τους οποίους η Επιχείρηση έχει λάβει άδεια χρήσης για τη λειτουργία του ηλεκτρονικού καταστήματος) και προστατεύεται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού και ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων. Τα ονόματα, διακριτικοί τίτλοι, σήματα, εικόνες, φωτογραφίες, σχέδια, λογότυπα, γραφικά, διακριτικά γνωρίσματα, κείμενα και οπτικοακουστικό υλικό, που παρατίθενται και αντιπροσωπεύουν το ηλεκτρονικό κατάστημα στον διαδικτυακό τόπο www.oinosgrigoriadi.gr ή τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες της Επιχείρησης ή τρίτων μερών, αποτελούν περιουσιακά στοιχεία και σήματα της Επιχείρησης ή τρίτων μερών αντίστοιχα, προστατευόμενα από τους σχετικούς νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας και εμπορικών σημάτων. Η εμφάνιση αυτών στον παρόντα διαδικτυακό τόπο και στο ηλεκτρονικό κατάστημα της Επιχείρησης, δεν θα πρέπει με κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους. Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, αναπαραγωγή, διανομή, μεταποίηση, μεταπώληση, δημιουργία παράγωγης εργασίας, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό πάροχο του ηλεκτρονικού καταστήματος. Η αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση, μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο, για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς, επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης έγγραφης συναίνεσης της Επιχείρησης ή οποιουδήποτε άλλου δικαιούχου των πνευματικών δικαιωμάτων.

Ευθύνη Χρήστη

Ο Χρήστης συμφωνεί και αναλαμβάνει να χρησιμοποιεί τον παρόντα διαδικτυακό τόπο, καθώς και τις υπηρεσίες, πληροφορίες και δεδομένα του ηλεκτρονικού καταστήματος, σύμφωνα με τον Νόμο, την καλή πίστη και τα χρηστά ήθη. Ο Χρήστης συμφωνεί, ότι οφείλει να παρέχει αληθή και ακριβή στοιχεία στις συναλλαγές του με το ηλεκτρονικό κατάστημα. Ο Χρήστης αναλαμβάνει κάθε ευθύνη για τη χρήση του λογαριασμού του στο ηλεκτρονικό κατάστημα από μη εξουσιοδοτημένα από αυτόν πρόσωπα και για οποιανδήποτε ζημία υποστεί η Επιχείρηση από την αιτία αυτή.

Ο Χρήστης συμφωνεί και αναλαμβάνει να μην χρησιμοποιεί το ηλεκτρονικό κατάστημα για:

-αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου που είναι παράνομο για οποιονδήποτε λόγο, προκαλεί παράνομη προσβολή και βλάβη στην Επιχείρηση ή σε οποιονδήποτε τρίτο είτε προσβάλλει την εμπιστευτικότητα ή το απόρρητο πληροφοριών οποιουδήποτε προσώπου,

-αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου που προκαλεί προσβολή των χρηστών ηθών, κοινωνικών αξιών κ.λ.π.,

-αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου για το οποίο οι χρήστες δεν έχουν δικαίωμα μετάδοσης σύμφωνα με το νόμο ή τις εν ισχύ συμβάσεις (όπως εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται σε συμφωνίες εμπιστευτικότητας),

-αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου το οποίο παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, βιομηχανικά και πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων κάθε είδους,

-αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε υλικού το οποίο περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό τη διακοπή, την πρόκληση βλάβης ή την καταστροφή του εξοπλισμού λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών,

-ηθελημένη ή αθέλητη παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας ή των διατάξεων,

-παρενόχληση τρίτων με οποιονδήποτε τρόπο.

 

Τιμολογιακή Πολιτική

Η Επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα να διαμορφώνει ελεύθερα την τιμολογιακή πολιτική του ηλεκτρονικού καταστήματος, να τροποποιεί τις αναγραφόμενες τιμές, να αλλάζει ή/και αποσύρει προσφορές με ή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση των Χρηστών/Πελατών, οι οποίοι θα ενημερώνονται για την ισχύουσα κάθε φορά τιμή, από την σχετική ανάρτησή της στην ιστοσελίδα. Οι τιμές προϊόντων που αγοράστηκαν από το φυσικό κατάστημα της Επιχείρησης, μπορεί να διαφέρουν από τις αναγραφόμενες τιμές του ηλεκτρονικού καταστήματος και η Επιχείρηση δε φέρει καμία ευθύνη και δεν καλύπτει διαφορές σε τιμές των προϊόντων που ο Πελάτης διαπίστωσε εκ των υστέρων από την ύπαρξη χαμηλότερης τιμής στο ηλεκτρονικό κατάστημα, σε σχέση με το φυσικό κατάστημα ή το αντίστροφο.

Όλες οι αναγραφόμενες τιμές των προϊόντων του ηλεκτρονικού καταστήματος είναι σε ευρώ και περιλαμβάνουν ΦΠΑ 24%. Οι τελικές τιμές κάθε προϊόντος δεν συμπεριλαμβάνουν τα έξοδα αποστολής, τα οποία υπολογίζονται στη συνέχεια του κειμένου της παραγγελίας, με βάση την επιλογή του Πελάτη για τον τόπο αποστολής των προϊόντων. Για πρόσθετες επιβαρύνσεις, αποστολής, παράδοσης ή ταχυδρομείου, καθώς και για κάθε τυχόν άλλη δαπάνη ή τέλος, ο Πελάτης ενημερώνεται πριν την υποβολή της παραγγελίας του. Όταν αυτές οι επιβαρύνσεις δεν μπορούν ευλόγως να υπολογιστούν εκ των προτέρων, το γεγονός ότι μπορεί να απαιτηθούν τέτοιες δαπάνες, γίνεται γνωστό στον Πελάτη πριν από την υποβολή της παραγγελίας του, και σε περίπτωση που δεν μπορούσαν κατά την παραγγελία να υπολογιστούν και δε γνωστοποιήθηκαν στον Πελάτη, τηλεφωνικώς πριν την επιβεβαίωση παραλαβής της παραγγελίας, τότε αυτές δεν βαρύνουν τον Πελάτη χωρίς την προηγούμενη ρητή συναίνεσή του. Για την διευκόλυνση των Πελατών που διαμένουν σε περιοχές που επικρατεί καθεστώς μειωμένου ΦΠΑ, οι τιμές αναγράφονται και χωρίς τον ΦΠΑ, ωστόσο πρέπει να θεωρείται ότι η τελική τιμή περιλαμβάνει ΦΠΑ της τάξης του 24%. Σε περίπτωση που ο Πελάτης υπάγεται σε κατηγορία δικαιούχου μειωμένου ΦΠΑ, αν εκδοθεί τιμολόγιο αγοράς και όχι απόδειξη λιανικής πώλησης, οι τιμές θα διαμορφωθούν αναλόγως.

Σε περίπτωση που κάποιο προϊόν προσφέρεται σε ασυνήθιστα χαμηλή ή υψηλή τιμή σε σχέση με την αγοραία αξία του, ο Πελάτης πριν προχωρήσει στην παραγγελία του, μπορεί να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με την Επιχείρηση ή με αποστολή e-mail στο [email protected]

 

Παραγγελία

Υποβολή παραγγελίαςΠρόταση για αγορά

Η παραγγελία των προϊόντων από τον Πελάτη υποβάλλεται με τη συμπλήρωση και την αποστολή της ειδικής φόρμας παραγγελίας που υπάρχει στο ηλεκτρονικό κατάστημα. Πριν από την υποβολή της παραγγελίας , μέσω ειδικού συνδέσμου, o Πελάτης λαμβάνει γνώση των όρων που αφορούν την πώληση των προϊόντων που επιθυμεί να αποκτήσει και στη συνέχεια επιλέγει την ενεργοποίηση του σχετικού εικονιδίου «Διάβασα και αποδέχομαι τους όρους και προϋποθέσεις αγορών» και «Παραγγελία με υποχρέωση πληρωμής», δηλώνοντας με αυτόν τον τρόπο ρητά και ανεπιφύλακτα ότι πριν από την υποβολή της παραγγελίας του, έλαβε με ευκρινή και κατανοητό τρόπο γνώση για:

-Τα πλήρη στοιχεία της Επιχείρησης, (επωνυμία, έδρα, στοιχεία δημοσιότητας, διεύθυνση, τηλέφωνο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) καθώς και του προμηθευτή των παραγγελλόμενων προϊόντων όπου τυγχάνει εφαρμογής.

-Τα κύρια χαρακτηριστικά των προϊόντων της παραγγελίας όπως αυτά περιγράφονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα.

-Τη συνολική τιμή των προϊόντων της παραγγελίας, συμπεριλαμβανομένων ΦΠΑ, όλων των τελών, όλων των πρόσθετων επιβαρύνσεων (αποστολής, & παράδοσης) και κάθε άλλης δαπάνης, για το γεγονός ότι μπορεί να απαιτηθούν τέτοιες πρόσθετες επιβαρύνσεις, όπως και το ότι η αναγραφόμενη τελική τιμή κάθε προϊόντος στο ηλεκτρονικό κατάστημα, δεν περιλαμβάνει έξοδα αποστολής, τα οποία υπολογίζονται στη συνέχεια του κειμένου της παραγγελίας, με βάση την επιλογή του τρόπου αποστολής της παραγγελίας.

-Τα μέσα πληρωμής, παράδοσης, εκτέλεσης, καθώς και της προθεσμίας εντός της οποίας η Επιχείρηση αναλαμβάνει να παραδώσει τα προϊόντα και τους τυχόν περιορισμούς παράδοσης και των μέσων πληρωμής.

-Της υποχρέωσης πληρωμής από τον Πελάτη με την υποβολή της παραγγελίας.

-Της ύπαρξης της ευθύνης της Επιχείρησης σύμφωνα με τα άρθρα 534 επ. του Αστικού Κώδικα για πραγματικά ελαττώματα και έλλειψη συνομολογημένων ιδιοτήτων, της διάρκειας της σύμβασης και των όρων για τη λήξη της όπου τυγχάνει εφαρμογής και της ελάχιστης διάρκειας των υποχρεώσεων του Πελάτη βάσει της σύμβασης, όπου τυγχάνει εφαρμογής.

-Του δικαιώματος άσκησης υπαναχώρησης από τον Πελάτη (προϋποθέσεις, προθεσμία, διαδικασία, εξαιρέσεις) όπου τυγχάνει εφαρμογής και σε περίπτωση υπαναχώρησης, της επιβάρυνσης του Πελάτη με το άμεσο κόστος επιστροφής των προϊόντων στην Επιχείρηση καθώς και της υποχρέωσης του Πελάτη, εφόσον έχει κάνει χρήση, να καταβάλει εύλογο κόστος στην Επιχείρηση, ενώ όταν δεν παρέχεται δικαίωμα υπαναχώρησης με βάση τον Νόμο, την πληροφορία ότι ο Πελάτης δεν έχει δικαίωμα υπαναχώρησης ή τις περιστάσεις υπό τις οποίες ο Πελάτης χάνει το δικαίωμα υπαναχώρησης,

Η αποστολή της παραγγελίας προς την Επιχείρηση, αποτελεί πρόταση για αγορά των παραγγελλόμενων προϊόντων και δήλωση αποδοχής όλων των χρεώσεων που περιγράφονται στην παραγγελία. Αν δεν υπάρχει ενημέρωση ή αποδοχή από την Επιχείρηση, ο Πελάτης εφόσον προέβη στην πληρωμή της παραγγελίας, δικαιούται την επιστροφή της πληρωμής.

 

Επιβεβαίωση παραλαβής παραγγελίαςΚατάρτιση πώλησης

Η παραγγελία δεν είναι δεσμευτική για την Επιχείρηση, πριν λάβει ο Πελάτης επιβεβαίωση αποδοχής της παραγγελίας από την Επιχείρηση, όπως περιγράφεται κατωτέρω.

Η παραγγελία θεωρείται ληφθείσα από την Επιχείρηση, από τη στιγμή που ο Πελάτης λάβει στην ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας που έχει καταχωρήσει, σχετική ενημέρωση από την Επιχείρηση, με τον αριθμό της παραγγελίας του και την ένδειξη «Επιβεβαίωση Καταχώρησης Παραγγελίας».

Κατά τη διάρκεια επεξεργασίας κάθε καταχωρηθείσας παραγγελίας, επιβεβαιώνεται η ορθότητα της τελικής τιμής του προϊόντος και η διαθεσιμότητά του και σε περίπτωση που η διαθεσιμότητα ή ο χρόνος παράδοσης διαφέρει από τον αναγραφόμενο, η Επιχείρηση ενημερώνει σχετικά τον Πελάτη. Η παραγγελία θεωρείται δεσμευτική και η πώληση θεωρείται ότι έχει καταρτισθεί και δημιουργεί αξιώσεις μεταξύ του Πελάτη και της Επιχείρησης, μόνο με την αποστολή και λήψη του ηλεκτρονικού μηνύματος με την ένδειξη «Η παραγγελία απεστάλη» ή η «Η παραγγελία είναι έτοιμη για παραλαβή».

Η κατάσταση της παραγγελίας ενημερώνεται συνεχώς, αλλά και όταν προκύπτουν αλλαγές κατά τη διαχείρισή της και ο Πελάτης υποχρεούται να ελέγχει την κατάσταση της παραγγελίας του και να ενημερώσει αμέσως την Επιχείρηση εγγράφως για οποιοδήποτε σφάλμα στην παραγγελία του, διαφορετικά τα στοιχεία που αναφέρονται στην Επιβεβαίωση Καταχώρησης της παραγγελίας του, θα εφαρμοσθούν στη σύμβαση πώλησης.

Στο πλαίσιο της καλής πίστης, η Επιχείρηση δεν υποχρεούται να αποδεχθεί παραγγελία και να συνάψει πώληση προϊόντων, τα οποία λόγω μηχανικού ή τυπογραφικού λάθους εμφανίζονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα με τιμή εσφαλμένη, είτε μικρότερη είτε μεγαλύτερη από την κανονική ισχύουσα τιμή τους. Εφόσον το σφάλμα, αφορά μέρος μόνο των προϊόντων της παραγγελίας, η παραγγελία ισχύει και εκτελείται κανονικά για τα υπόλοιπα προϊόντα, εκτός αν ο Πελάτης δηλώσει ότι δεν επιθυμεί τη μερική εκτέλεση της παραγγελίας του, οπότε η Επιχείρηση οφείλει να ακυρώσει ολόκληρη την παραγγελία.

 

Διαθεσιμότητα Προϊόντων

Ο Πελάτης ενημερώνεται για τα προϊόντα και τη διαθεσιμότητά τους, μέσω ενδείξεων στο ηλεκτρονικό κατάστημα ή επικοινωνίας με το ηλεκτρονικό κατάστημα. Η Επιχείρηση επιφυλάσσεται να μην αποδεχτεί συγκεκριμένη παραγγελία και ως εκ τούτου να μην καταρτιστεί η πώληση, εφόσον τα προϊόντα δεν είναι διαθέσιμα κατά τον χρόνο της παραγγελίας. Σε περίπτωση που η έλλειψη διαθεσιμότητας, αφορά μέρος των προϊόντων της παραγγελίας, το υπόλοιπο μέρος της παραγγελίας εκτελείται κανονικά, εκτός εάν ο Πελάτης δηλώσει ότι δεν επιθυμεί τη μερική εκτέλεση της παραγγελίας, οπότε η Επιχείρηση οφείλει να ακυρώσει ολόκληρη την παραγγελία. Τυχόν πληρωμές επιστρέφονται στον Πελάτη χωρίς καθυστέρηση, με τον ίδιο τρόπο που ο Πελάτης επέλεξε να πληρώσει την παραγγελία του ή με οποιοδήποτε τρόπο συμφωνηθεί με τον Πελάτη.

Σε περίπτωση που κάποιο προϊόν δεν είναι άμεσα διαθέσιμο μετά την τελική καταχώρηση της παραγγελίας, η Επιχείρηση ενημερώνει τον Πελάτη για τον πιθανό χρόνο παράδοσής του. Εφόσον ο χρόνος δεν ικανοποιεί τον Πελάτη, η παραγγελία ακυρώνεται και τυχόν πληρωμές επιστρέφονται στον Πελάτη χωρίς καθυστέρηση, με τον ίδιο τρόπο που ο Πελάτης επέλεξε να πληρώσει την παραγγελία του ή με οποιοδήποτε τρόπο συμφωνηθεί με τον Πελάτη.

Στα προϊόντα που δεν ανήκουν στην κατηγορία “Άμεσα Διαθέσιμο” η διαθεσιμότητά τους εξαρτάται από την διαθεσιμότητα του εκάστοτε προμηθευτή.

 

Υποχρεωτικές Πληροφορίες Προϊόντων

Όλες οι υποχρεωτικές, σύμφωνα με τον κανονισμό 1169 / 2011 της ΕΕ, πληροφορίες που αφορούν τα προϊόντα που βρίσκονται στον ιστότοπο (ονομασία, κατάλογος συστατικών, αλλεργιογόνα, καθαρή ποσότητα τροφίμων, ημερομηνία λήξης κι ελάχιστης διατηρησιμότητας, ιδιαίτερες συνθήκες αποθήκευσης, χώρα προέλευσης, οδηγίες χρήσης, περιεκτικότητα σε αλκοόλ, διατροφική δήλωση) είναι διαθέσιμες σε κάθε ενδιαφερόμενο. Αν επιθυμείτε να λάβετε γνώση κάποιων ή και όλων αυτών των πληροφοριών για ένα ή περισσότερα προϊόντα, πριν προχωρήσετε σε αγορά, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την επιχείρηση στέλνοντας email στο [email protected] ή τηλεφωνώντας στο  6936521018.

 

Παράδοση παραγγελίας

Παραλαβή από φυσικό κατάστημα της Επιχείρησης (χωρίς κόστος αποστολής) : Εάν ο Πελάτης κατά την υποβολή της παραγγελίας του, επιλέξει παραλαβή από φυσικό κατάστημα της Επιχείρησης, δεν επιβαρύνεται με κόστος αποστολής και θα λάβει ηλεκτρονική ενημέρωση για τον χρόνο παραλαβής από το συγκεκριμένο κατάστημα της Επιχείρησης. Ο Πελάτης υποχρεούται να παραλάβει την παραγγελία του το αργότερο εντός πέντε ημερολογιακών ημερών, από τη λήψη της σχετικής ειδοποίησης για παραλαβή, εκτός αν συμφωνηθεί διαφορετικά με αποστολή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Εφόσον ο Πελάτης δεν παραλάβει τα προϊόντα, η Επιχείρηση δικαιούται να ακυρώσει την παραγγελία ή να υπαναχωρήσει από την πώληση και ουδεμία ευθύνη έχει εκ της αιτίας αυτής. Παράταση της προθεσμίας είναι αποδεκτή, μόνο για λόγους ανώτερης βίας και εφόσον έχει ειδοποιηθεί εγγράφως εμπρόθεσμα η Επιχείρηση. Η Επιχείρηση επιφυλάσσεται να μην αποδεχθεί παραγγελία Πελάτη που επανειλημμένα για οποιονδήποτε λόγο δεν προσέρχεται να την παραλάβει.

Για την παραλαβή της παραγγελίας, ο Πελάτης οφείλει να επιδείξει την επιβεβαίωση της παραγγελίας (αριθμός παραγγελίας), την ειδοποίηση για την παραλαβή και επίσημο έγγραφο ταυτοπροσωπίας (αστυνομική ταυτότητα, διαβατήριο κλπ). Η παράδοση μπορεί να γίνει και σε τρίτο εξουσιοδοτημένο προς τούτο από τον Πελάτη πρόσωπο, με ειδική εξουσιοδότηση του Πελάτη. Ο Πελάτης ή ο εξουσιοδοτημένος τρίτος κατά την παραλαβή, οφείλει να ελέγχει τα προϊόντα που παραλαμβάνει, καθώς με την υπογραφή του επιβεβαιώνει ότι παρέλαβε προσηκόντως και από την παραλαβή ο κίνδυνος μεταβαίνει στον Πελάτη.

 

Αποστολή στον τόπο που επιλέγει ο Πελάτης: Εάν ο Πελάτης κατά την υποβολή της παραγγελίας του, επιλέξει την αποστολή των προϊόντων σε τόπο της επιλογής του, τα προϊόντα παραδίδονται στην συνεργαζόμενη μεταφορική Επιχείρηση (courier) και ο Πελάτης θα λάβει ηλεκτρονική ενημέρωση ότι το προϊόν είναι έτοιμο για αποστολή. Ο Πελάτης θα ενημερωθεί από τη μεταφορική Επιχείρηση για τον χρόνο παράδοσης. Τα έξοδα αποστολής βαρύνουν τον Πελάτη και υπολογίζονται βάσει της παραγγελίας του κατά την υποβολή της, μέσω ειδικού συνδέσμου, εισάγοντας τον Νομό και τον Τ.Κ. της περιοχής της επιλογής του. Τυχόν λανθασμένη καταχώριση στοιχείων αποστολής από τον Πελάτη που έχει σαν αποτέλεσμα εσφαλμένο υπολογισμό των εξόδων αποστολής, δε βαρύνει την Επιχείρηση, αλλά τον Πελάτη.

Για την παραλαβή της παραγγελίας, ο Πελάτης οφείλει να επιδείξει στον υπάλληλο της συνεργαζόμενης μεταφορικής, την επιβεβαίωση της παραγγελίας (αριθμός παραγγελίας), την ειδοποίηση για την αποστολή και επίσημο έγγραφο ταυτοπροσωπίας (αστυνομική ταυτότητα, διαβατήριο κλπ). Η παράδοση μπορεί να γίνει και σε τρίτο εξουσιοδοτημένο προς τούτο από τον Πελάτη πρόσωπο. Ο Πελάτης ή ο εξουσιοδοτημένος τρίτος κατά την παραλαβή οφείλει να ελέγχει τα προϊόντα που παραλαμβάνει, καθώς με την υπογραφή του επιβεβαιώνει ότι παρέλαβε προσηκόντως και από την παραλαβή ο κίνδυνος μεταβαίνει στον Πελάτη. Εφόσον ο Πελάτης μετά τη λήψη της ειδοποίησης για αποστολή και παρά τη σχετική ειδοποίηση του μεταφορέα δεν παραλάβει τα προϊόντα, η Επιχείρηση επιφυλάσσεται του δικαιώματος είτε να ακυρώσει την παραγγελία είτε να υπαναχωρήσει από την πώληση. Η Επιχείρηση επιφυλάσσεται να μην αποδεχθεί παραγγελία Πελάτη που επανειλημμένα για οποιονδήποτε λόγο δεν έχει παραλάβει άλλη παραγγελία στο παρελθόν.

Όταν ο τόπος αποστολής δεν καλύπτεται από το δίκτυο της συνεργαζόμενης μεταφορικής Επιχείρησης ή ο Πελάτης επιθυμεί τη μεταφορά των προϊόντων με δικά του μέσα και έξοδα, ο Πελάτης ενημερώνει εγγράφως την Επιχείρηση, υποδεικνύοντας το μέσο μεταφοράς της επιλογής του (μεταφορική Επιχείρηση, πρακτορείο κλπ) και η Επιχείρηση δεσμεύεται να αποστείλει τα προϊόντα με τον τρόπο που υποδεικνύει ο Πελάτης, ο οποίος σε αυτή την περίπτωση επιβαρύνεται μόνο με το κόστος αποστολής των προϊόντων έως το πρακτορείο ή την μεταφορική Επιχείρηση ή το μέσο της επιλογής του Πελάτη, το οποίο και εξοφλεί στην Επιχείρηση πριν την αποστολή της παραγγελίας του. Σε αυτές τις περιπτώσεις, ο κίνδυνος από την πώληση, μεταβαίνει στον αγοραστή κατά τον χρόνο παράδοσης των πωληθέντων προϊόντων στο μεταφορέα.

 

Χρόνος Παράδοσης

Οι Παραγγελίες αποστέλλονται μέσα σε 1 – 2 εργάσιμες μέρες (ανάλογα με την ύπαρξη και τη διαθεσιμότητα του προϊόντος) και για παραγγελίες που θα έχουν καταχωρηθεί έως τις 12.00 το μεσημέρι, εκτός εάν ο πελάτης βρίσκεται σε απομακρυσμένη περιοχή όπου η παραγγελία παραδίδεται εντός επτά ημερών.

Σε περίπτωση που δε μπορεί να εκτελεστεί η Παραγγελία για λόγους ανωτέρας βίας (απεργίες, κακές καιρικές συνθήκες κτλ.), η Επιχείρηση μπορεί να επικοινωνήσει με τον Πελάτη, προκειμένου να διασαφηνίσει αν ο δεύτερος επιθυμεί την ολοκλήρωση της παραγγελίας του όταν αυτό καταστεί δυνατό ή όχι.

Ο χρόνος παράδοσης των προϊόντων προσδιορίζεται στην παραγγελία ανάλογα με τη διαθεσιμότητα των προϊόντων και τον τόπο αποστολής τους, ο οποίος επιβεβαιώνεται με την αποδοχή της παραγγελίας από την Επιχείρηση. Σε περίπτωση που η Παραγγελία αφορά προϊόν για το οποίο απαιτείται προπαραγγελία, οι χρόνοι αποστολής μπορούν να διαφέρουν. Η διαθεσιμότητα σε κάθε περίπτωση αναφέρεται στην περιγραφή του προϊόντος στον ιστότοπο. Η Επιχείρηση σε κάθε περίπτωση, οφείλει να παραδώσει τα προϊόντα το αργότερο  εντός τριάντα (30) ημερών από το χρόνο της κατάρτισης της πώλησης, διαφορετικά και εφόσον δεν υπάρξει έγγραφη συμφωνία παράτασης του χρόνου (ηλεκτρονική αλληλογραφία), ο Πελάτης δικαιούται να προβεί μονομερώς σε ακύρωση της παραγγελίας με έγγραφη δήλωσή του με ηλεκτρονικό μήνυμα στο [email protected] Εφόσον ακυρωθεί η παραγγελία και έτσι καταγγελθεί η σύμβαση πώλησης, η Επιχείρηση οφείλει να επιστρέψει, χωρίς καθυστέρηση, όλα τα χρήματα που είχε καταβάλει ο Πελάτης, στο ακέραιο.

Για ογκώδεις ή για ειδικές παραγγελίες ή παραγγελίες προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις του Πελάτη, δεν ισχύει ο χρόνος παράδοσης των τριάντα (30) ημερών και ο χρόνος παράδοσης συμφωνείται κατά περίπτωση με τον Πελάτη εγγράφως (ηλεκτρονική αλληλογραφία).